ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Khách Hàng Tiêu Biểu

Hơn 8 năm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin, chúng tôi đã hoàn tất hơn 500 dự án ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với kiến thức và bề dày kinh nghiệm được chọn lọc và xây dựng thành một thư viện kiến thức phát triển phần mềm tại công ty, chúng tôi tin tưởng rằng ICSC hoàn toàn có đầy đủ năng lực để thực hiện những dự án CNTT có độ phức tạp & đòi hỏi triển khai trên hệ thống CNTT phức tạp hơn. Chắc chắn các dự án CNTT của các đối tác sẽ được triển khai thành công tốt đẹp.