ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Các giải pháp ảo hóa đám mây

Trường hợp 1

Một ngân hàng nhỏ đang có 15 cái server và họ đang muốn triển khai thêm 5 cái nữa

Kết quả: đạt được mục tiêu đề ra dưới $50,000 khi thực hiện bằng việc ảo hóa. Tương đương giải pháp không ảo hóa sẽ có giá cao hơn $335,000

Mục tiêu

Kết quả

Giảm chi phí cho việc lưu trữ dữ liệu (datacenter)

Số lượng máy chủ giảm từ 20 xuống còn 3 cái, tiết kiệm đáng kể cho doanh nghiệp

Các ứng dụng trực tuyến nhanh chóng

Dễ dàng thiết lập máy ảo từ các cấu hình có sẵn

Tập trung lưu trữ

Lưu trữ tất cả các máy ảo trên cơ sở lưu trữ iSCSI

Cung cấp các ứng dụng sẵn có trong trường hợp máy chủ bị hư

Tích hợp sẵn sàng các ứng dụng

Triển khai giải pháp sao lưu dữ liệu

Thực hiện phục hồi dữ liệu với NAS

Khôi phục dữ liệu của các ứng dụng 100%

Dựa trên máy chủ tạo bản sao cho các máy ảo

Trường hợp 2

Một ngân hàng nhỏ với 7 máy chủ, muốn giảm chi phí, tính sẵn có cao và dễ dàng khôi phục sau khi có sự cố xảy ra

Kết quả: đạt được mục tiêu đề ra dưới $10,000 khi thực hiện bằng việc ảo hóa. Trong khi giải pháp không thực hiện ảo hóa sẽ có chi phí $102,000

Mục tiêu

Kết quả

Giảm chi phí cho việc lưu trữ dữ liệu (datacenter)

Số lượng máy chủ giảm từ 7 xuống còn 2

Tập trung lưu trữ

Lưu trữ tất cả các máy ảo trên cơ sở lưu trữ iSCSI

Bảo trì các ứng dụng sẵn có trong trường hợp máy chủ bị hư

Tích hợp sẵn sàng các ứng dụng

Triển khai giải pháp sao lưu dữ liệu

Thực hiện phục hồi dữ liệu với NAS

Khôi phục dữ liệu của các ứng dụng khi xảy ra sự cố

Dựa trên máy chủ tạo bản sao cho các máy ảo

Trường hợp 3:

Công ty bảo hiểm mong muốn một giải pháp đáng tin cậy để khắc phục sự cố và giá cả phải chăng

Kết quả: tiết kiệm được đáng kể và an tâm cho phía doanh nghiệp

Mục tiêu

Kết quả

Giảm chi phí

Giảm hơn$400,000 chi phí hàng năm cho thuê các dịch vụ bên ngoài khắc phục sự cố. Hoàn thành cơ sở hạ tầng ảo hóa và hoàn vốn trong vòng 10 tháng

 

Số lượng máy chủ vật lý giảm 72 xuống còn 8, tiết kiệm ngân sách hàng năm $350,000 và chi phí bảo trì

Dữ liệu luôn được sẵn sàng

Khối lượng công việc được chuyển đổi vào máy chủ mà không làm gián đoạn công việc của người dùng

Khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng

Toàn bộ cơ sở hạ tầng được ảo hóa và bảo vệ, có thể sao lưu chuyển đổi sang máy chủ dự phòng trong vòng vài giờ.

Khắc phục máy tính bị hư

Máy tính ảo hóa có thể được truy cập từ bất kì nơi nào, giúp các doanh nghiệp tránh được việc máy tính tại văn phòng bị hư không sử dụng được

Trường hợp 4:

Công ty bảo hiểm du lịch hạng trung tìm cách để thay thế thiết bị cũ và không có khả năng mở rộng, không hỗ trợ được kinh doanh do hiệu suất hoạt động cơ sở hạ tầng CNTT không cao

Kết quả: tiết kiệm được đáng kể và an tâm cho phía doanh nghiệp

Mục tiêu

Kết quả

Nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở hạ tầng chỉ tốn chi phí 1 lần và sẽ chi phí nếu có phát triển sau này là tối thiểu

Ảo hóa 144 máy chủ để triển khai chỉ trong 90 ngày

Cung cấp hiệu suất cao và công suất lớn để phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng

Hỗ trợ hơn 33% nhân viên và 100% các giao dịch kinh doanh so với trước đây

Chi phí

Số lượng các máy tính được cắt giảm chỉ bằng một nửa so với trước đâ, tiết kiệm $900,000 hàng năm

Triển khai hạ tầng CNTT có khả năng mở rộng nhanh

Tính toán dung lượng lưu trữ có thể dễ dàng bổ sung khi cần thiết,

Hỗ trợ điều khiển từ xa

Máy tính ảo hóa được độc lập với thiết bị, cho phép nhân viên làm việc ở bất cứ đâu trên bất kì thiết bị nào

Trường hợp 5:

Một nhà máy sản xuất xe máy thể thao cần tạo ra một điện toán đám mây riêng linh hoạt cung cấp dịch vụ CNTT cho chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới phân phối

Kết quả: đạt được mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp,

Mục tiêu

Kết quả

Ảo hóa toàn bộ cơ sở hạ tầng

Tốc độ ảo hóa 100% máy chủ nhanh chóng, giảm đáng kể chi phí đầu tư

Đạt được mức độ linh hoạt chưa từng có

Ứng dụng, giải pháp, dịch vụ và kiến trúc mới được triển khai với tốc độ chưa từng có với giá khiêm tốn

Hỗ trợ các dự án quốc tế phức tạp trên một ngân sách hạn chế

Đáp ứng được tất cả các yêu cầu kinh doanh của công ty với nguồn nhân lực và tài chính sẵn có

Tận dụng những lợi ích cơ sở hạ tầng của điện toán đám mây

Dịch vụ CNTT được cung cấp cho các công ty con trên toàn thế giới thông qua thương mại điện toán đám mây