ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Giới thiệu Phân hệ Kế toán trong OpenERP

Mang đến 1 phần mềm kế toán đẹp và đầy đủ tính năng nhất từ trước đén nay. Kế toán OpenERP đưa cho chúng ta một sự kết nối tốt hơn từ trước đến nay giữa kế toán của bạn , khách hàng của bạn và kiếm soát được người cung cấp bạn.

Xem tiếp...

Giới thiệu các tính năng quản lý bán hàng trong hệ thống OpenERP

Biến việc quản lý bán hàng trở nên dễ dàng, đưa các hoạt động bán hàng của bạn từ báo giá cho đến hóa đơn mang theo tất cả thông tin bạn cần , khả năng truy cập dễ dàng. Theo dõi các hợp đồng dài hạn, tự tạo hóa đơn và lưu ý khi hoạt động bán hàng được thực hiện

Xem tiếp...

Giới thiệu các tính năng quản lý mua hàng trong hệ thống OpenERP

Tự động đưa ra các yêu cầu mua sắm, thực hiện các yêu cầu đối với báo giá , kiêm tra đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhập sản phẩm và kiểm tra hóa đơn nhà cung cấp

Xem tiếp...

Giới thiệu Phân hệ Quản lý nguồn nhân lực trong OpenERP

Phân hệ Quản lý nguồn nhân lực sẽ đưa tất cả hoạt động quản lý tài nguyên con người của bạn trở nên dẽ dàng: chia sẽ kiến thức, tuyển dụng, đánh giá , bảng chấm công ,người tham gia, biên chế, hợp đồng…

Xem tiếp...

Giới thiệu các tính năng quản lý dự án trong hệ thống OpenERP

Quản lý dự án và phối hợp theo thời gian thực của OpenERP giúp đội của bạn làm việc tốt hơn. Giữ việc kiểm soát mọi thứ, từ bức tranh toàn cảnh cho đến từng chi tiết nhỏ , từ hồ sơ khách hàng cho đến việc thanh toán

Xem tiếp...

Giới thiệu Phân hệ Quản lý sản xuất trong OpenERP

Tất cả hoạt động lắp ráp hoặc sản xuất của bạn đều được quản lý bởi OpenERP. Sắp xếp các đơn đặt hàng sản xuất và đơn đặt hàng làm việc một cách tự động. Rà soát kế hoạch đề xuất với Kanban Smart và quan điểm Gantt...

Xem tiếp...

Giới thiệu hệ thống máy bán hàng (POS) trong OpenERP

Hệ thống máy bán hàng (POS) OpenERP giới thiệu 1 hệ thống giao diện rõ ràng không yêu cầu cài đặt , có thể chạy online hoặc offline trên phần cứng trên các phần cứng hiện đại

Xem tiếp...

Giới thiệu các tính năng quản lý quan hệ khách hàng trong hệ thống OpenERP

Quản lý kênh bán hàng của bạn một cách dễ dàng hơn.Hỗ trợ việc thu hút khách hàng tiềm năng, theo dõi các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp. Phân tích khách hàng tiềm năng của bạn để giúp bạn đưa ra quyết định và giảm thời gian soạn thảo liên hệ bằng cách tích hợp email trực tiếp vào ứng dụng...

Xem tiếp...

Tích hợp website - nền tảng thương mại điện tử trên OpenERP

Tạo ra các trang web thật đẹp mà không cần phải có những kiến thức công nghệ. Phương pháp chinh sửa từ bên trong là phương pháp độc đáo của OpenERP làm cho việc tạo ra các trang web trở nên dễ dàng hơn. Không kèm theo bất cứ sự phức tạp nào, bạn có thể cần nhấp vào bất cứ đầu để thay đổi bất cứ nội dung nào bạn muốn....

Xem tiếp...