ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Trách nhiệm doanh nghiệp

ICSC cam kết thực hiện công việc một cách xuất sắc nhất, đồng thời đóng góp vào sự cải thiện và phát triển của cộng đồng và môi trường xung quanh.


Triết lí hoạt động

Tại ICSC, chúng tôi chịu trách nhiệm cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên, gia đình của họ và cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Cam kết của chúng tôi là đóng góp nhiều hơn để giải quyết các vấn đề khó khăn với sự hỗ trợ từ khoa học và công nghệ. Chúng tôi cam kết sử dụng thời gian và nguồn lực để hỗ trợ mọi người, làm giàu cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Tất cả những điều này chính là định nghĩa về trách nhiệm doanh nghiệp của chúng tôi.

Nền tảng cho triết lí về trách nhiệm doanh nghiệp của chúng tôi chính là sự cam kết về mặt đạo đức. Đạo đức và sự chính trực đã trở thành giá trị cốt lõi cho văn hóa của ICSC ngay từ khi công ty thành lập năm 2006. Uy tín của chúng tôi về việc tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức cá nhân và doanh nghiệp là một trong những yếu tố mang đến thành công của công ty. Chúng tôi luôn nhắc nhở bản thân về sự quan trọng của đạo đức thông qua Sứ mệnh, Giá trị và Nguyên tắc hoạt động, cũng như các Quy tắc ứng xử và Cam kết Chất lượng của chúng tôi.