ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Quy Trình Phát Triển Phần Mềm

Vận dụng sáng tạo quy trình phát triển phần mềm SCRUM theo mô hình linh hoạt (Agile Development Process) là một trong những phương pháp để chúng tôi hoàn thành hàng trăm dự án lớn nhỏ khác nhau.

 

Với sự vận dụng thành công quy trình luôn được cải tiến sau từng dự án và việc tuân thủ chặt chẽ các tuyên ngôn và nguyên tắc của công ty, chúng tôi tin rằng sẽ bàn giao cho khách hàng một sản phẩm công nghệ thông tin thông minh – kết quả của những năm tháng tìm hiểu và liên tục cải tiến chất lượng phần mềm của chúng tôi.