ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Thiết kế phần mềm website đào tạo và đào tạo trực tuyến - Elearning

Cải tiến và mang đến giá trị cho quy trình học tập

Những tiến bộ trong công nghệ đã cách mạng hóa lĩnh vực giáo dục và cho phép người học với mọi cấp độ có thể đạt được những mục tiêu của mình từ lợi ích mà các kênh kĩ thuật số mang lại. ICSC có các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo và đào tạo trực tuyến từ đó sử dụng kiến thức và sự am hiểu về công nghệ để phát triển các chương trình đào tạo cao cấp.

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển IT và hỗ trợ triển khai cho các nhà đào tạo. Việc hợp tác này là sự kết hợp hoàn hảo giữa các kĩ năng đào tạo, kĩ năng công nghệ và sản phẩm phần mềm tiên tiến.

 

Phần mềm IT của ICSC trong lĩnh vực Đào tạo và Đào tạo điện tử bao gồm các tính năng:

  • Phát triển hệ thống quản lí nội dung website
  • Phát triển phần mềm đào tạo điện tử độc lập
  • Phát triển hệ thống lập kế hoạch trinhvan992
  • Phát triển phần mềm Báo cáo và Đánh giá quy trình
  • Phát triển phần mềm Email marketing và Mass mailer
  • Phát triển giải pháp Quản trị quan hệ khách hàng
  • Phát triển phần mềm Thư viện điện tử
  • Phát triển ứng dụng Theo dõi vấn đề
  • Phát triển ứng dụng Kiến thức nền
  • Tích hợp ứng dụng với Hệ thống thanh toán trực tuyến và Cộng đồng xã hội


Lựa chọn Dịch vụ Phát triển ứng dụng Web của ICSC để nâng cao chuyên môn Đào tạo trực tuyến

ICSC làm việc cùng với các nhà đào tạo, các nhà cung cấp phần mềm độc lập và cung cấp ứng dụng để mang đến sự khác biệt thông qua cải tiến và công nghệ. Phần mềm đào tạo trực tuyến này sẽ cho phép người dạy và người học dễ dàng kết nối với nhau và sử dụng tính năng video nhằm tăng tính tương tác cho bài học. Công nghệ IP giúp các chương trình đào tạo từ xa và việc giao tiếp có thể thực hiện ở bất kì nơi đâu trên thế giới.
Chúng tôi tích hợp các công cụ lập kế hoạch và báo cáo vào giải pháp đào tạo điện tử và có các hoạt động hỗ trợ ở mức độ cao hơn, giúp những người đào tạo làm việc hiệu quả hơn.


Chúng tôi tích hợp các công cụ lập kế hoạch và báo cáo vào giải pháp đào tạo điện tử và có các hoạt động hỗ trợ ở mức độ cao hơn, giúp những người đào tạo làm việc hiệu quả hơn.

ICSC cũng có kinh nghiệm trong việc phát triển kho lưu trữ như giải pháp thư viện điện tử và hệ thống quản lí kiến thức. Những tính năng này có thể được sử dụng trong việc đào tạo cá nhân, chia sẻ thông tin và lưu trữ những kiến thức kinh doanh tốt nhất.

Các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Đào tạo và Đào tạo trực tuyến

Các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực đào tạo và đào tạo trực tuyến
Ngày nay, các phương pháp đào tạo truyền thống có liên quan chặt chẽ với những hệ thống đào tạo trực tuyến: các bài học và hoạt động đào tạo trong lớp học có thể hoàn toàn được thay thế với các chương trình đào tạo điện tử hoàn thiện.
Các nhà đào tạo luôn cố gắng tìm những cơ hội mới cho người học ở mọi trình độ và khả năng khác nhau. Ngay cả các trường học và đại học cũng đang bắt đầu sử dụng hệ thống điện tử cho việc đánh giá quy trình và báo cáo, cùng với các ứng dụng lập thời gian biểu giúp tối ưu hóa các hoạt động hằng ngày.