ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hê thống phần mềm website tuyển dụng

Giải pháp tuyển dụng của chúng tôi được xây dựng với các tính năng thông dụng và cao cấp giống hỗ trợ các công ty chuyên về tuyển dụng.  Tùy theo yêu cầu của khách hàng, dưới đây là một vài tính năng mẫu:

Các tính năng hỗ trợ ứng viên:

 • Tìm kiếm công việc (Tìm nhanh, tìm nâng cao)
 • Công việc ưa thích
 • Job Alert ( thông báo cho ứng viên khi có công việc tương tự)
 • Đăng ký / Cập nhập hồ sơ ứng viên
 • Nộp đơn, lịch sử nộp đơn
 • Nộp đơn qua Linked in

Các tính năng hỗ trợ nhà tuyển dụng:

 • Đăng ký, cập nhập thông tin nhà tuyển dụng
 • Đăng tin
 • Tìm kiếm ứng viên
 • Xem thông tin ứng viên ứng tuyển
 • Mua các gói đăng tin và xem hồ sơ ứng viên
 • Nộp tiền thông qua cổng thanh toán SmartLink hoặc Onepay
 • Tích hợp SMS hỗ trợ nâng cấp tin tuyển dụng