ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hệ Thống Quản Lý Khách Hàng Thân Thiết Thông Minh

Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết thông minh đa năng sử dụng thẻ thành viên – Intelligent Multi-Loyalty System-iMLS là một trong những giải pháp hỗ trợ bán hàng phù hợp với xu thế hiện nay. Tận dụng triệt để sự phát triển của Internet và giải pháp của chúng tôi cho phép bạn xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng thân thiết bằng cách đề ra các chính sách bán hàng, tích lũy điểm khi bán hàng cho khách hàng và khách hàng giới thiệu thêm các khách hàng khác sử dụng dịch vụ và sản phẩm của bạn.

 

Bạn có thể download tài liệu hệ thống quản lý khách hàng thân thiết sau để biết thêm chi tiết.