ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Quản Trị Nhân Sự Và Tiền Lương

Hệ thống nhân sự & tiền lương dành cho ai?

Giải pháp này được thiết kế để giúp các phòng quản trị nhân sự & tiền lương thưởng hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Chương trình bao gồm:
Giảm sao chép với chức năng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công việc và chức năng dành cho nhân viên trên cổng thông tin số.
Những công cụ yêu cầu, báo cáo và phân tích giúp các quản lí có được cái nhìn rõ hơn về nguồn lực của công ty.

Chức năng của phần mềm Nhân sự & tiền lương:

Phần mềm Nhân sự & Lương thưởng cung cấp một loạt công cụ giúp quản lí toàn bộ công việc cần làm mỗi ngày một cách hiệu quả.

Các tính năng của ứng dụng nhân sự & tiền lương bao gồm:

 • Quản trị nhân sự để quản lí lộ trình phát triển của nhân viên
 • Phân tích năng lực để xác định biểu đồ ma trận các kĩ năng của nguồn nhân lực trong công ty và biết được điểm mạnh của nhân viên cũng như các ứng viên xin việc.
 • Hỗ trợ tuyển dụng, thu thập dữ liệu về thông tin và năng lực của ứng viên, theo sát quy trình tuyển dụng với chức năng cảnh báo nghiệp vụ và nhắc nhở công việc.
 • Giám sát từ xa và theo dõi toàn bộ báo cáo quản lí từ xa.
 • Tổ chức đi du lịch cho nhân viên và tính toán chi tiêu.
 • Tích hợp với Microsoft Word và Excel để tự động hóa đơn xin việc của ứng viên, đơn thủ tục và báo cáo của nhân viên dựa vào dữ liệu chủ.

Các tính năng khác của phần mềm nhân sự tiền lương:

 • Thiết lập cấu trúc trả lương đặc biệt với cấu hình lương thưởng toàn bộ, xác định số tiền lương không giới hạn và mã khấu trừ (P&D)
 • Các chế độ mô phỏng bảng lương, chế độ lặp lại, tính toán ngược và trả lương sau giúp đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và đúng lúc.
 • Đơn giản hóa việc quản trị lương thưởng bằng cách xác định chức vụ, cấp bậc của nhân viên.
 • Phân tích sổ cái và liên kết đồng thời với các phòng ban khác để đảm bảo việc phân chia nguồn ngân quỹ được sử dụng chính xác.
 • Dễ dành tùy chỉnh và linh hoạt
 • Kết xuất các báo cáo theo quy định và yêu cầu