ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Quản Lý Tài Chính

Giải pháp phần mềm quản lý tài chính của ICSC giúp các công ty sắp xếp hợp lí và tự động hóa các quy trình tài chính, áp dụng các quy trình vận hành thực tiễn tốt nhất, mở rộng tầm nhìn kinh doanh, cải thiện kỉ luật và quản trị doanh nghiệp. Giải pháp của chúng tôi bao gồm các chức năng sau:

1. Kế toán:

Như một giải pháp toán kế toán toàn cầu, giải pháp của chúng tôi được xây dựng trên một hệ thống kế toán hiện đại và đa chức năng để đáp ứng tất cả các yêu cầu khác nhau của doanh nghiệp, dù là những yêu cầu phức tạp nhất. Hệ thống này sẽ tích hợp các chức năng giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về quản trị tài chính, như sổ cái, nợ phải trả, khoản thu, tài sản cố định, hóa đơn, kiểm toán dự án và các yêu cầu báo cáo tài chính phổ biến khác.

2. Quản lý chi tiêu: 

Giải pháp quản lí chi tiêu của chúng tôi giúp các công ty thiết lập kiểm soát và tổng hợp dữ liệu các hoạt động mua bán, từ đó tận dụng tối đa và hiệu quả năng lực chi tiêu của tổ chức.

  • Yêu cầu
  • Chi tiêu
  • Bảng danh mục
  • Nhận hàng
  • Xác nhận hóa đơn

3. Tổng hợp dự liệu & Quản lí tiền mặt: 

Giải pháp theo tiêu chuẩn quốc tế của chúng tôi giúp cho các tập đoàn đa công ty và tập đoàn quốc tế thực hiện kế toán gộp, báo cáo luật pháp, kết nối giữa các công ty và lập kế hoạch sử dụng tiền mặt nhanh hơn, đơn giản hơn và phù hợp hơn.4. Dự thảo ngân sách, Lập kế họach & Dự đoán:

Chúng tôi kết hợp sự linh động giữa mô hình tài chính của ICSC với kiến thức và sự tiện lợi từ Microsoft® Excel® để hợp lí hóa các giai đoạn chuẩn bị, tinh chỉnh và lập ngân quỹ.

5. Báo cáo và Quản trị nghiệp vụ:  

Việc xây dựng mô hình thông tin linh động và đầy đủ các phương thức báo cáo cũng như các công cụ quản trị nghiệp vụ sẽ giúp tất cả người sử dụng báo cáo, lập mô hình và phân tích công việc kinh doanh của khách hàng – theo cách mà họ cần.6. Tự động hóa quy trình và chế độ kiểm soát: 

Cấu trúc Coda Link của chúng tôi bao gồm cơ cấu quản lí kiểm soát kết nối với các hệ thống khác sẽ liên kết các quy trình và tổng hợp thành một quy trình liên tục để việc quan sát và kiểm toán trở nên dễ dàng hơn.


7. Tích hợp hệ thống & Các dịch vụ web: 

Các công ty sẽ khó tiếp tục quản lí và phát triển với hệ thống quản lí cũ – Họ cần có các ứng dụng vận hành mới hơn và những hệ thống tài chính tiện lợi hơn. Phương pháp tích hợp tiêu chuẩn quốc tế đã trở thành tiêu chí chất lượng cho giải pháp của chúng tôi ngay từ những ngày đầu thành lập.8. Cấu trúc : 

Cấu trúc tích hợp của chúng tôi luôn đi đầu về chất lượng, sử dụng các kĩ thuật hiện đại như dịch vụ web và XML để tiến hành tích hợp thời gian thực cho các hệ thống vận hành của khách hàng một cách chính xác và an toàn.9. Nền tảng & Ngôn ngữ hỗ trợ: 

Các ứng dụng của chúng tôi có thể tồn tại cùng với các ứng dụng khác mà không phải cài đặt, sử dụng thêm các công nghệ hoặc kiến trúc khác. Điều này cũng hỗ trợ cho việc truy cập đa ngôn ngữ vào cùng một hệ thống tài chính.