ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hệ thống phần mềm quản lý thư viện điện tử

Với mục tiêu tin học hóa các thư viện và mang lại hiệu quả cao, ICSC đã nghiên cứu và xây dựng sản phẩm phần mềm quản lý thư viện điện tử (ILib). Đây là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của một thư viện hiện đại nhưng cũng kế thừa các nghiệp vụ truyền thống và đặc thù của thư viện Việt Nam. ILib có thể liên thông với các hệ thống thư viện khác để từng bước khai thác và trao đổi dữ liệu, từ đó, bạn đọc có thể khai thác dữ liệu số qua mạng LAN, Internet. Như vậy ILib từng bước đưa thư viện hòa vào hệ thống thư viện quốc gia và thư viện thế giới.

Đối tượng sử dụng

Phần mềm quản lý thư viện điện tử ILib được thiết kế theo hướng mở và linh hoạt trong xử lý các quy trình nghiệp vụ. Cấu trúc mở để người sử dụng dễ dàng trong việc quản trị và sửa đổi theo yêu cầu đặc thù, hướng tối các đối tượng:

Hệ thống các cơ quan thông tin thư viện của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp…

Hệ thống các trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành của các Bộ, ban ngành.

Hệ thống thư viện công cộng: thư viện Quốc gia Việt Nam và các thư viện tỉnh thành

Hệ thống các thư viện thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu, trường phổ thông, các đơn vị, tổ chức

ILib có những tính năng chính sau:

Hỗ trợ chuẩn biên mục MARC 21, AACR-2, ISBD; các khung phân loại thông dụng như DDC, BBK, NLM, LOC, UDC, subject headings; chuẩn ISO 2709 cho nhập/xuất dữ liệu;

Liên kết với các thư viện và tài nguyên thông tin trực tuyến trên Internet qua giao thức Z39.50 và OAI-PMH;

Mượn liên thư viện theo giao thức ISO 10161, sử dụng định dạng mã hoá dữ liệu BER/MIME;

Tích hợp với các thiết bị mã vạch, thẻ từ và RFID; các thiết bị mượn trả tự động theo chuẩn SIP 2;

Hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc; các bảng mã tiếng Việt như TCVN 5712, VNI ...

Công cụ xây dựng, quản lý và khai thác kho tài nguyên số;

Xuất bản các cơ sở dữ liệu hoặc thư mục trên đĩa CD;

Tìm kiếm toàn văn;

Khả năng tuỳ biến cao;

Bảo mật và phân quyền chặt chẽ;

Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan phục vụ mọi nhóm đối tượng;

Khai thác và trao đổi thông tin qua web, thư điện tử, GPRS (điện thoại di động) và thiết bị hỗ trợ người khiếm thị;

Tương thích với cả mô hình kho đóng và kho mở;

Hỗ trợ hệ thống thư viện nhiều kho, điểm lưu thông…

Các phân hệ chức năng chính:

Phân hệ tra cứu trực tuyến OPAC: Là cổng thông tin chung cho mọi đối tượng để khai thác tài nguyên và dịch vụ thư viện theo cách riêng phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân; Là môi trường giao tiếp và trao đổi thông tin giữa bạn đọc với nhau, giữa bạn đọc và thư viện và giữa bạn đọc với các thư viện khác.

Phân hệ bổ sung: Quy trình quản lý ấn phẩm chặt chẽ và xuyên suốt kể từ lúc phát sinh nhu cầu bổ sung, đặt mua, kiểm nhận, gán số đăng ký cá biệt, xếp giá tới lưu kho và đưa ra khai thác.

Phân hệ biên mục: Công cụ mạnh, thuận tiện và mềm dẻo giúp biên mục mọi dạng tài nguyên thư viện theo các tiêu chuẩn thư mục quốc tế; Giúp trao đổi dữ liệu biên mục với các thư viện trên mạng Internet và giúp xuất bản các ấn phẩm thư mục phong phú và đa dạng.

Phân hệ ấn phẩm định kỳ: Tự động hoá và tối ưu hoá các nghiệp vụ quản lý đặc thù cho mọi dạng ấn phẩm định kỳ (báo, tạp chí, tập san...) như bổ sung, đăng ký, kiểm nhận, đóng tập, khiếu nại thiếu số và tổng hợp số có số thiếu.

Phân hệ bạn đọc: Quản lý thông tin cá nhân và phân loại bạn đọc giúp thư viện áp dụng được những chính sách phù hợp với mỗi nhóm bạn đọc và tiến hành các xử lý nghiệp vụ theo lô hoặc theo từng cá nhân.

Phân hệ lưu thông: Tự động hoá những thao tác thủ công lặp đi lặp lại trong quá trình mượn trả và tự động tính toán, áp dụng mọi chính sách lưu thông do thư viện thiết đặt. Cung cấp các số liệu thống kê về tình hình mượn trả tài liệu phong phú và chi tiết.

Phân hệ sưu tập số: Theo dõi và xử lý các yêu cầu đặt mua tài liệu điện tử qua mạng, quản lý kho tư liệu số hoá.

Phân hệ mượn liên thư viện (ILL): Quản lý những giao dịch trao đổi tư liệu với các thư viện khác theo chuẩn quốc tế dưới các vai trò là thư viện cho mượn và thư viện yêu cầu mượn. Cho phép bạn đọc của thư viện này có thể mượn sách tại các thư viện khác.

Phân hệ quản lý: Quản lý, phân quyền người dùng và theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống. Tích hợp với cơ sở dữ liệu người dùng trên LDAP hoặc Microsoft AD. Cho phép tùy biến ngôn ngữ trên giao diện chương trình.

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay, bạn sẽ có cơ hội sử dụng dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ miễn phí .