ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hê thống phần mềm quản lý nhà hàng, quán cà phê

iRes & iCafe là giải pháp tổng thể từ khâu order, gởi xe đến việc đưa ra các báo cáo quản trị cấp cao để giúp bạn theo dõi, tiết kiệm chi phí, thời gian và tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
Hệ thống của chúng tôi bao gồm các thành phần sau:

  • iResPos: máy POS tại điểm nhận order hoặc
  • iResMobilePad: Thiết bị POS chạy trên nền Adroid hoặc iOS
  • iResControl: Phân hệ quản lý nguyên vật liệu
  • iResWeb: Phân hệ quản trị hệ thống

Tùy theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ tùy biến giải pháp để đưa ra mô hình tối ưu nhất hỗ trợ việc kinh doanh và tăng uy tín thương hiệu cho bạn.