ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cung cấp chức năng tốt nhất được trích lọc qua kinh nghiệm của các công ty lớn trên thế giới để giúp bạn quản lý các vấn đề kinh doanh sau đây:

Đối với bộ phận marketing: Quản lý các chiến dịch marketing qua các kênh bằng cách gởi email, điện thoại, các chiến dịch quảng cáo bằng vài bước đơn giản. Đảm bảo chiến dịch được đo lường một cách hiệu quả.

Đối với bộ phận kinh doanh: Quản lý quan hệ khách hàng từ khách hàng từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng thực tế và thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng như báo giá, quản lý dự án, quản lý các khiếu nại, quản lý dự án, quản lý nhân sự…

Tất cả điều này là có sẵn trên một nền tảng mạnh mẽ và rất linh hoạt cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng xác định các quy trình kinh doanh của bạn và quản lý quy trình công việc của bạn.