ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hệ thống phần mềm quản lý SPA

Tại các hệ thống SPA, việc quản lý và đưa ra các chính sách cho các khách hàng thân thiết là một trong những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nắm được điểm quan trọng này ICSC đã phát triển thành công các giải pháp quản lý, đặt chỗ trên phần mềm kết hợp với quản lý khách hàng thân thiết bằng việc ứng dụng các công nghệ thẻ, SMS các chính sách trả thưởng từ đơn giản đến phức tạp.

Các chức năng chính bao gồm:

  • Tích hợp máy POS
  • Giải pháp Marketing
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý quan hệ khách hàng
  • Hệ thống chính sách và trả thưởng cho khách hàng thân thiết
  • Các báo cáo doanh thu