ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hệ thống phần mềm quản lý sân bóng

Sự phát triển mạnh mẽ của việc kinh doanh sân cỏ nhân tạo đã dẫn đến đòi hỏi phải có một giải pháp quản lý cho các chuỗi dịch vụ liên quan đến các dịch vụ này. Nắm được xu hướng thời đại bộ phận R&D của ICSC đã cho ra đời giải pháp tổng thể cho việc quản lý sân bóng, dựa trên các công nghệ mới nhất tích hợp SMS, POS, máy đọc thẻ từ…

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

  • Phân hệ đặt giữ chỗ
  • Phân hệ quản lý bán lẽ
  • Phân hệ quản lý khách hàng thân thiết
  • Phân hệ quản trị back-office
  • Phân hệ quản lý việc giữ xe

Chúng tôi luôn dựa theo mô hình kinh doanh của bạn để tùy biến ứng dụng một các khoa học nhất giúp bạn có thể dễ dàng chuyển đổi từ mô hình quản lý truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin.