ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Hệ thống phần mềm ERP quản lý trường học tư và quốc tế

Các trường học tư thục cần xây dựng cho mình một phần mềm mạnh mẽ quản lý tất cả các vấn đề nghiệp vụ trong trường. Được xây dựng chuyên biệt cho các trường học quốc tế, iShool Maniagement System là sự lựa chọn tối ưu cho các trường học tư và quốc tế đang họat động tại Việt Nam, với khả năng tùy biến nhanh nhất và chi phí hợp lí nhất.

Các chức năng chính của hệ thống sau:

- Quản lý tư vấn giáo dục (Education Consultant)

- Quản lý đào tạo (Student Service Administration)

- Quản lý sinh viên, lớp học, thời khóa biểu (Student, Class, Time Table)

Quản lý giáo viên, khóa học giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, điểm danh (Profile, Courses, My Lecturing Plan, Attendance Checking, Mark Entry)

- Lên kế hoạch năm học (Year planing)

- Cấu hình các thông tin trường học

- Quản lý thư viện

- Kế toán (Student Instalment Payments, Student Payments, Print Revenue Report)