ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Giải pháp ERP Cho Chuỗi Bán Lẻ

Trong môi trường kinh doanh hiện tại, ngành công nghiệp bán lẻ đang phải đối diện với hai thách thức lớn. Một là sự cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Hai là lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ thường không cao. Vì vậy, cấu trúc hệ thống thông tin IS sẽ là một giải pháp cho ngành bán lẻ. Hệ thống này sẽ liên tục giám sát và truyền các thông tin cần thiết theo đường hàng hóa từ nguồn cung cấp đến máy đếm tiền, sau đó quay ngược lại ban kế toán cũng như các chức năng khác trong tổ chức bán lẻ.

Các ứng dụng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ thường gặp các vấn đề sau:

  • Cấu trúc lỗi thời.
  • Phạm vi giới hạn
  • Chi phí bảo trì cao
  • Các vấn đề liên quan đến tích hợp và nâng cấp phần mềm


Để giải quyết vấn đề đó, ICSC cung cấp phần mềm hệ thống bán lẻ ERP với các tính năng sau:

Quản lí hàng hóa – Đây là tính năng cơ bản nhất của hệ thống bán lẻ ERP, hỗ trợ các nhà bán lẻ trong việc quản lí hàng hóa. Tính năng này bao gồm các mục thiết lập, bảo quản, quản lí đại lí, theo dõi giá cả sản phẩm, theo dõi hàng tồn kho và các nhà cung cấp khác nhau… Tính năng này còn cung cấp các công cụ báo cáo cũng như quản trị nghiệp vụ kèm theo.

Lập kế hoạch bán lẻ: Cho phép các nhà bán lẻ thực hiện việc lên kế hoạch với bất kì quy mô nào tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tập trung vào các chiến lược khác nhau với mục tiêu đạt được mức kinh tế quy mô và hiệu quả cao, tính năng lập kế hoạch sẽ giúp bạn tăng doanh thu hàng hóa tại các chuỗi bán lẻ.

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng và thực hiện – tính năng này hỗ trợ cho quy trình chuỗi cung ứng cả nội bộ và bên ngoài. Nó bao gồm 2 tính năng lập kế hoạch và thực hiện trong việc quản lí chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là điểm mấu chốt trong quá trình vận hành việc bán lẻ. Nó đại diện cho quy trình di chuyển thông tin, tài chính và nguyên liệu bắt đầu từ nhà cung cấp đến tổng đại lí đến nhà bán lẻ và cuối cùng là người sử dụng.

Vận hành kho hàng – Tính năng này sẽ đảm nhiệm tất cả các công việc vận hành liên quan đến quản lí kho hàng. Vận hành kho hàng là trọng tâm của chuỗi bán lẻ bởi các nhà bán lẻ thường giữ một số lượng lớn hàng hóa trong nhà kho. Hơn nữa, vận hành kho hàng là một tính năng độc đáo của hệ thống bán lẻ ERP bởi vì các phần mềm ERP thông thường không hề có tính năng này.

Quản trị doanh nghiệp – Phục vụ cho nhu cầu thông tin quản trị và thường bao gồm quản lí quy trình và các bản báo cáo được yêu cầu bởi các quản lí cấp trên. Tính năng này cũng bao gồm nhiều báo cáo tài chính doanh nghiệp khác như báo cáo khoản thu, nợ phải trải, sổ cái và quản lí tài sản.