ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Ứng Dụng Doanh Nghiệp

Các ứng dụng trong doanh nghiệp thường có chi phí cao và khó quản lý. Vì vậy, khách hàng cần phải biết tận dụng nguồn vốn đầu tư trong quá khứ và cần phải chuyển tiêu sản thành tài sản.

  • Giảm chi phí trong khi tăng giá trị kinh doanh
  • Tăng tỉ lệ hoàn vốn và giảm tổng chi phí sở hữu
  • Giảm rủi ro với sự hỗ trợ của các chuyên viên giàu kinh nghiệm trên thế giới.

Giải pháp doanh nghiệp của ICSC đang kết hợp với ngành công nghệ hàng đầu hiện nay: OpenERP

  • Chuyên môn sâu trong các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực Hóa học, Năng lượng, Tài nguyên thiên nhiên, Dịch vụ tài chính, Chăm sóc sức khỏe, Chế tạo sản xuất, Công nghệ và Khách hàng…
  • Tư vấn toàn diện, Phát triển, Bổ sung, Nâng cấp, Duy trì, Gia công phần mềm tích hợp…
  • Các công nghệ mới như Kiến trúc hướng dịch vụ, Điện toán đám mây, Bảo mật hệ thống thông tin trên máy tính, di động.
  • Tận dụng các ứng dụng thương mại đại trà, tránh chi phí cao và giảm rủi ro trong việc tùy chỉnh các giải pháp.
  • Điều chỉnh các quy trình kinh doanh cho phù hợp với chiến lược IT
  • Áp dụng các kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn tốt nhất vào các chức năng kinh doanh từ các chuyên gia, các mức tiêu chuẩn hóa vốn có và việc hội nhập.
  • Giảm mức độ phức tạp và tránh khả năng thất bại với Ứng dụng Kiến trúc