ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Tư Vấn Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp

Thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn của chúng tôi là sự kết hợp đặc biệt từ các chuyên gia ở những lĩnh vực khác nhau, sự am hiểu về kỹ thuật cùng với các dịch vụ công nghệ chuyên biệt. Với thế mạnh đó, chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với chương trình tư vấn quản lí theo tiêu chuẩn quốc tế. Tham khảo các dịch vụ và giải pháp dưới đây của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp thông minh

 • Quản trị nghiệp vụ thông minh (BI)
 • Quản trị khách hàng thông minh (CI)
 • Quản trị doanh nghiệp thông minh (EI)
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng
 • Quản lý chuỗi cung ứng.
 • Quản lý và Tối ưu hóa Chuỗi cung ứng
 • Quản lý quan hệ với nhà cung cấp (SRM)
 • Chuỗi cung ứng chất lượng cao (HISCA)
 • Dịch vụ hậu cần

Giải pháp doanh nghiệp

 • Chương trình quản lý
 • Chương trình quản lý doanh nghiệp


An ninh Doanh nghiệp

 • Quản lý định danh liên hợp (FIM)