ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Tư Vấn Dự Án

Đơn giản, hữu ích, hiệu quả - đó chính là phương pháp làm việc của ICSC để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc quản trị doanh nghiệp. Sau khi tìm hiểu vấn đề của khách hàng, các chuyên gia và đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ đưa ra một giải pháp chiến lược phù hợp và tiến hành thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của khách hàng, góp phần mang lại thành công cho các dự án của họ.

Thiết kế giải pháp

Phân tích giải pháp hiện tại
Trước khi bắt đầu dự án, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích giải pháp hiện tại của khách hàng một cách chi tiết, bao gồm các nghiệp vụ của doanh nghiệp, hệ thống thông tin, các công cụ và user practices – để hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Tóm tắt nhu cầu

Chúng tôi sẽ thực hiện những cuộc phỏng vấn ngắn để nắm được nhu cầu của người sử dụng. Thông qua các chương trình hội thảo, những người sử dụng ít kinh nghiệm sẽ có cơ hội đánh giá quy mô dự án mà họ đang thực hiện và tham gia tích cực hơn. Chúng tôi sẽ tổng hợp và phân tích lại các nhu cầu để tạo thành một bản yêu cầu hoàn chỉnh.


Lựa chọn công cụ IT

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong việc tích hợp các giải pháp, chúng tôi chắc chắn sẽ chọn lựa cho khách hàng những công cụ IT phù hợp và độc lập với bất kì phần mềm nào, dù đó là mã nguồn mở hay phần mềm độc quyền. Những tiêu chuẩn quan trọng cần được xem xét bao gồm: độ bền, openness (??)( easy-to-use), phải phù hợp với các tiêu chuẩn sẵn có, tính năng cân bằng thích nghi (mở rộng) và khả năng tương tác cao.Định nghĩa kiến trúc kĩ thuật

Sau khi hiểu được nhu cầu của người sử dụng và lựa chọn công cụ IT, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp nhất (hosted, Saas/Cloud, internalised). Chúng tôi cũng sẽ tư vấn thiết lập cấu trúc cần thiết để vận hành hệ thống thông tin cho phù hợp với nghiệp vụ của mỗi doanh nghiệp.

Định nghĩa dự án

Dựa vào nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ lên một kế hoạch chi tiết bao gồm những yêu cầu hoặc các chi tiết kỹ thuật cũng như chi tiết vận hành trong dự án của khách hàng để đảm bảo dự án được thực hiện thành công:

  • Trình bày mục tiêu
  • Tổ chức việc xây dựng và quản lý dự án
  • Mô tả nhu cầu hoạt động, kĩ thuật và nhu cầu tổ chức
  • Những hạn chế cần được xem xét
  • Dự kiến lợi ích
  • Cơ cấu thực hiện: hạn chót, kế hoạch, ngân sách,…

Nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể giúp bạn quản lý các hồ sơ dự thầu, xác định các nhà thầu đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí mà bạn đề ra thông qua các bản phân tích chi tiết của chúng tôi.

Quản lý việc sản xuất phần mềm

Trong quá trình sản xuất, việc thường xuyên gặp mặt với các bên liên quan là vô cùng cần thiết. Vì vậy để phối hợp tốt giữa tất cả các hoạt động và tiến hành các giai đoạn của dự án được hiệu quả, chúng tôi áp dụng 2 cách khác nhau:

Hỗ trợ xây dựng

Cùng với các phân hệ quản lý dự án, chúng tôi giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn (quyết định về chiến lược, lựa chọn nhà cung cấp, quản lý ngân sách…) và đảm bảo dự án được tiến hành thuận lợi (kế hoạch, báo cáo, việc phối hợp giữa các bên liên quan, xác nhận công việc,…) Chúng tôi cũng bảo đảm rằng bất kì sự thay đổi nào cũng sẽ được quản lý một cách chính xác trong việc hỗ trợ người sử dụng.

Hỗ trợ quản lý dự án

Trong toàn bộ quá trình sản xuất, đội ngũ tư vấn sẽ tiếp tục hỗ trợ người quản lý dự án nhằm đảm bảo tất cả các chi tiết của dự án đều khớp với Kế hoạch và Chất lượng Dự án. Tư vấn viên cũng sẽ cung cấp thêm các ý kiến chuyên môn để hỗ trợ người dùng quản lý dự án một cách tốt nhất.