ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Giải pháp BI Accenture cho ngành bảo hiểm

Các giám đốc điều hành cấp cao trong ngành công nghiệp bảo hiểm hằng ngày phải đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng và phức tạp sau khi phân tích hàng loạt các số liệu liên quan đến hiệu suất và thông tin thị trường.
Các công ty bảo hiểm cần có kiến thức và công cụ phân tích theo thời gian thực để tìm hiểu về những sự kiện cụ thể, các xu hướng mới và dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Nhằm giúp các công ty bảo hiểm hoạt động hiệu quả hơn, chúng tôi đã phát triển giải pháp BI Accenture chuyên dùng cho ngành Bảo hiểm . Bộ tích hợp các ứng dụng này đáp ứng nhu cầu của các công ty bảo hiểm về vấn đề xử lí thông tin từ số liệu dữ liệu thô đến các phương pháp phân tích chi tiết. Giải pháp này tích hợp đầy đủ với các nền tảng BI theo tiêu chuẩn công nghiệp, gồm ba phần:

  • Quản lý số liệu doanh nghiệp
  • Báo cáo
  • Phân tích và lập kế hoạch