ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thể tùy chỉnh)

Với dịch vụ này, Accenture sẽ giúp khách hàng quản lý khối lượng dữ liệu đáng kể trên nhiều đơn vị kinh doanh
Sức chứa khổng lồ này liên quan đến việc xây dựng cấu trúc dữ liệu tùy chỉnh trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS) từ các nhà cung cấp như Teradata (một bộ phận của NCR), DB2 hoặc Oracle. Dịch vụ này đặc biệt có lợi cho các công ty muốn thực hiện một chiến lược phân tích mở rộng và quản lý dữ liệu hoặc nâng cấp các kho lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh hiện tại.