ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Các dịch vụ BI tìm nguồn cung ứng

Đối với các công ty không muốn trực tiếp phát triển và vận hành BI, Accenture sẽ cung cấp một lựa chọn độc đáo hỗ trợ xây dựng quy trình tại chỗ và ngoại vi, các phương pháp, công cụ và trung tâm phân phối.
Accenture sử dụng các trung tâm BI nội bộ chuyên dụng của chúng tôi nhằm cung cấp sức chứa tối đa cho các dữ liệu BI một cách hiệu quả với chi phí hợp lí.