ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Dịch vụ Business Intelligent - www.icsc.vn

Tổng quan dịch vụ Business Intelligent

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu nội bộ và dữ liệu bên ngoài có thể ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo thông tin và giá trị cuối cùng đến khách hàng. Phần mềm Accenture cung cấp gói dịch vụ kinh doanh thông minh nhằm giúp khách hàng khai thác dữ liệu có cấu trúc để hỗ trợ việc đưa ra quyết định, quản lý tài chính, thực hiện quy định và quản lí dịch vụ khách hàng


Phần mềm Accenture giúp bạn có được những thông tin hữu ích nhất về quy mô kinh doanh và công nghệ của một công ty, từ đó hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định, quản lý tài chính, thực hiện quy định và quản lí dịch vụ khách hàng
Các giải pháp của chúng tôi về chiến lược thông tin, kho dữ liệu, khai thác dữ liệu và các dịch vụ phân tích thông tin sẽ đo lường, phân tích và tối hưu hóa hiệu quả kinh doanh của tổng doanh nghiệp. Phần mềm BI có thể giúp các tổ chức phân tích dữ liệu và đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn bằng cách:
• Cung cấp thông tin giúp xác định các cơ hội tạo doanh thu mới và nâng cao hiệu quả hoạt động và cường độ xuất hiện trên toàn quốc
• Tối ưu hóa lợi nhuận từ công việc kinh doanh hiện tại và từ nguồn đầu tư vào công nghệ như quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu, khách hàng tiềm năng, quản lý quan hệ khách hàng , công nghệ hoạch định nguồn nhân lực của doanh nghiệp
• Hợp tác tốt hơn với chính phủ và tuân thủ luật lệ
• Cho phép rút ngắn thời gian giải quyết vấn đề và ra quyết định ở các cấp độ chiến lược, chiến thuật cũng như tổ chức bởi người dùng nội bộ và bên ngoài.

CÁC DỊCH VỤ CỤ THỂ

Tích hợp các yếu tố công nghệ tốt nhất từ các nhà cung cấp phần mềm hàng đầu và các đối tác liên kết

 

Phần mềm Accenture có thể cung cấp một gói dịch vụ đầy đủ giúp khách hàng đo lường, phân tích, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của tổng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc đưa ra quyết định, tuân thủ nội quy, quản lí tài chính và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Dịch vụ BI Accenture bao gồm

 

 • Các dịch vụ phân tích
 • Business Intelligence Diagnostic
 • Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu
 • Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu lớn
 • Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu ERP
 • Quản lý doanh nghiệp Metric
 • Giám sát sự kiện
 • Các dịch vụ phân phối cao cấp
 • Các dịch vụ tìm nguồn cung ứng thông minh

Ngoài ra, phần mềm Accenture cũng tùy chỉnh các phần trong gói dịch vụ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cụ thể hoặc các chức năng kinh doanh. Ví dụ:

 • Giải pháp BI Accenture cho ngành Bảo hiểm
 • Accenture Convergent Business Intelligence Solution
 • Giải pháp Accenture Phân tích hiệu suất hoạt động cho lĩnh vực Ngân hàng
 • Phần mềm Accenture Phân tích lực lượng lao động
 • Lập kế hoạch tài chính, Viết báo cáo và Phân tích quyết định
 • Claim Components