ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Các gói Bảo trì website

GÓI BẢO TRÌ LINH HOẠT THEO GIỜ

ICSC đưa ra gói dịch vụ bảo trì linh hoạt theo giờ dành cho các doanh nghiệp đã có bộ phận quản trị website nhưng trong một giai đoạn nào đó cần sự hỗ trợ của một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm khắc phục sự cố, khôi phục dữ liệu hay nâng cấp website theo từng chương trình khuyến mãi của công ty. Chi phí cho gói dịch vụ này là 500.000đ/1 giờ làm việc.

GÓI BẢO TRÌ CƠ BẢN: 700.000đ / tháng bao gồm các công việc cụ thể sau:

1. Chỉnh sửa hình ảnh, nội dung bài viết trong tháng. Thời gian: 1 – 2 tiếng
2. Cập nhật nội dung website theo yêu cầu khách hàng
3. Upload dữ liệu thông qua giao thức FTP
4. Xử lý nhanh chóng các yêu cầu thay đổi hay khắc phục sự cố khi nhận được thông báo
5. Chỉnh sửa các liên kết lỗi trong website
6. Lưu trữ dữ liệu website hàng tháng.

GÓI BẢO TRÌ NÂNG CAO: 1.500.000đ / tháng bao gồm các công việc cụ thể sau

1. Chỉnh sửa hình ảnh, nội dung bài viết trong tháng. Thời gian: 5 tiếng
2. Cập nhật nội dung website theo yêu cầu khách hàng
3. Tải dữ liệu thông qua giao thức FTP
4. Xử lý nhanh chóng các yêu cầu thay đổi hay khắc phục sự cố khi nhận được thông báo
5. Chỉnh sửa các liên kết lỗi trong website
6. Lưu trữ dữ liệu website hàng tuần.

GÓI BẢO TRÌ CHUYÊN NGHIỆP:  5.000.000đ / tháng bao gồm các công việc cụ thể sau:

1. Chỉnh sửa hình ảnh, nội dung bài viết trong tháng. Thời gian: 10 tiếng
2. Cập nhật nội dung website theo yêu cầu khách hàng, bao gồm việc cập nhật sản phẩm cho website TMDT
3. Tải dữ liệu thông qua giao thức FTP
4. Xử lý nhanh chóng các yêu cầu thay đổi hay khắc phục sự cố khi nhận được thông báo
5. Chỉnh sửa các liên kết lỗi trong website
6. Lưu trữ dữ liệu website hàng tuần.