ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Giới thiệu các tính năng quản lý mua hàng trong hệ thống OpenERP

Quản lý mua hàng
(Tự động hóa trong việc thanh toán , kiểm soát hóa đơn)

 

Tự động đưa ra các yêu cầu mua sắm, thực hiện các yêu cầu đối với báo giá, kiêm tra đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhập sản phẩm và kiểm tra hóa đơn nhà cung cấp

Tự dộng đưa ra các đề xuất mua hàng
(Giảm lương hàng tồn với các quy định mua sắm)

Đưa ra các đề xuất mua hàng phù hợp tại đúng thời điểm để giảm mức độ hàng tồn. Cải tiến việc mua hàng của bạn và hiệu suất hàng tồn kho với các quy định mua sắm phụ thuộc vào mức độ hàng tồn, đơn mua hàng, dự báo sản xuất, vân vân ...

Gửi các yêu cầu báo giá hoặc đơn mua hàng cho nhà cung cấp của bạn chỉ với 1 cú nhấp chuột. Truy cập vào việc nhận hàng và hóa đơn từ đơn mua hàng của bạn

 

Thực hiện đấu thầu trong mua hàng
(Lấy ra giá tốt nhất từ việc đấu thầu với các nhà cung cấp)

 

Thực hiện đấu giá trong mua hàng, tích hợp các câu trả lời của nhà cung cấp trong quy trình và so sánh các ứng cử viên. Chọn ra lời đề nghị tốt nhất và gửi các đơn mua hàng 1 cách dễ dàng. Sử dụng báo cáo để phân tích chất lượng nhà cung cấp của bạn sau khi thực hiện giao dịch

Tích hợp thư điện tử 

Tích hợp thông tin liên lạc tất cả các nhà cung cấp trên đơn đặt hàng (hoặc những đơn hàng) để có thể truy xuất nguồn gốc nhanh chóng để đàm phán hoặc sau khi xuất hiện vấn đề về dịch vụ bán hàng. Sử dụng các module quản lý để yêu cầu bồi thường khi theo dõi thấy các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp.

 

Giá cơ sở , giá trung bình , FIFO

  Sử dụng các phương pháp giá để phản ánh việc kinh doanh của bạn: giá cơ sở, giá trung bình, lifo hoặc fifo. Lấy các nội dung trên tài khoản của bạn và số lượng hàng chính xác theo thời gian thực .OpenERP quản lý mọi thứ giùm bạn theo 1 cách minh bạch

Nhập vào danh sách giá của nhà cung cấp

Dễ dàng nhập vào danh sách giá của nhà cung cấp để đưa ra các quyết định mua hàng thông minh dựa trên các đề cử, giá phụ thuộc vào chất lượng và các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng. Bạn thậm chí có thể thiết lập giá bán dựa trên giá của nhà cung cấp  

Kiểm soát sản phẩm và đơn mua hàng

 

Không có sản phẩm hoặc đơn đặt hàng nào bị bỏ qua, việc kiểm soát hàng hóa cho phép bạn quản lý các đơn hàng bị trả lại, hoàn tiền, nhận hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chọn phương pháp kiểm soát đúng đắn dựa theo nhu cầu của bạn

Kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp mà không tốn công sức . Chọn đúng phương pháp dựa theo nhu cầu của bạn : tạo các hóa đơn nháp  dựa theo đơn mua hàng , dựa trên số hàng nhận, tạo ra các hóa đơn 1 cách thủ công ….  

 

Đưa ra các thống kê trên đơn hàng của bạn

Đưa ra các thống kê chính xác dựa trên hiệu năng của nhà cung cấp của bạn thông qua các bảng báo cáo linh hoạt: độ trễ giao hàng, tỉ suất giảm giá trên đơn hàng , số lương mua…Tích hợp việc mua hàng với phân tích kế toán để phân tích lợi nhuận của bạn